• Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Naš tim


Tim posvećenih, marljivih strastvenih profesionalaca i stručnjaka u različitim područjima stomatologije koji vole raditi sa ljudima i koji čine sve da Vaš osmeh bude lijep a zubi zdravi.

Dr Ilija , Dr. Dent. Med. osnivač i vlasnik poliklinike , specijalista oralne hirurgije i implantologije. Diplomirao je stomatologiju 1979. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Specijalizacija oralne hirurgije 1996.-1998.

DETALJNIJE »

Dr Jasna , Specijalista iz Ortopedije vilica, suvlasnik Poliklinike Sudski vještak iz oblasti stomatologije - oblast Ortopedija vilica, imenovana je odlukom sekretarijata Sudskog savjeta na osnovu člana 10. Stav 2, Podgorica, 24. 12. 2014.

DETALJNIJE »

Dr Milan , završio privatni Stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta. Pre toga završio zubotehničku školu u Beogradu. Diplomirao 2010. Godine. Položio državni ispit.

DETALJNIJE »

Dr Ljubica završila privatni stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta. Diplomirala 2010. godine, položila državni ispit i od tada radi u privatnoj ordinaciji. Upisala specijalizaciju iz oralne hirurgije

DETALJNIJE »

Rakočević Marijanrođena 1981. godine u Beranama, gdje je i završila srednju medicinsku školu, smjer stomatološka sestra. Radi u svojoj struci 15 godina, od toga u stomatološkoj ordinaciji Veselinović zadnjih 10 godina.

DETALJNIJE »

Tomašević Jelena rođena 1989. godine u Beranama, gdje završava srednju medicinsku školu, smjer ginekološko-akušerska sestra. Nakon završene škole radi u svojoj struci u Kbc-u u Podgorici godinu dana.

DETALJNIJE »      

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Dentalna protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Dentalna estetika

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Pedodoncija - dječija stomatologija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..