• Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic
 • Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Ortodoncija

 


 

 

Ortodoncija je dio stomatologije povezan sa rastom i razvojem viličnih i maxilofacijalnih struktura.
Od rođenja pa do odrasle osobe ortodoncija koristi preventivne i korektivne aparate u svrhu liječenja anomalija. Ti aparati mogu biti fixni i mobilni.
Ortodonske procedure imaju za cilj da uspostave normalnu anatomsku i funkcionalnu vezu između zuba i njihove koštane baze. Rezultat je korektan zagrižaj i lijep estetski izgled. Prva posjeta ortodontu treba da bude sa 7 godina. Većina anomalija bude primijećena u starosti između 8 i 14 godina. Neke anomalije budu primijećene i ranije, i tretirane ranije u svrhu smanjenja ozbiljnih komplikacija. Veoma je važno razumjeti i prihvatiti, da ne postoji starosna granica za pacijenta da posjeti ortodonta. Anomalije zuba i vilične kosti mogu se tretirati u gotovo svakom uzrastu, ako doktor misli da će to popraviti izgled i kvalitet života pacijenta.

 

TIPOVI ORTODONSKE TERAPIJE

 

ORTODONCIJA ZA ODRASLE

Do nedavno ortodonske aparate su imali samo mladi ljudi i djeca. Sada nije više iznenađenje da odrasli prihvataju ortodonsku terapiju, da budu viđeni na ulici ili na poslu sa nekim od mobilnih ili fixnih aparata u svrhu popravljanja zagrižaja i estetskog izgleda. Danas je pravo vrijeme da se koristi moderna ortodonska tehnika i dostignuća, koja mogu da riješe gotovo svaki ortodonski problem i daju njemu ili njoj prijatan osmijeh.

DJEČJA ORTODONCIJA

FIKSNE ORTODONSKE PROTEZE

NAJEFIKASNIJI I NAJBOLJI METOD ZA KOREKCIJU ANOMALIJA

One se koriste uvijek za poravnanje nepravilnih izraslih zuba, i za poravnanje zuba koji tek izrastaju. Njihova funkcija je da stimuliše razvoj kosti. Fiksna ortodoncija ima višestruki značaj. Ona se sastoji od pločioca koje se lijepe na svaki zub, prstenova ili tuba koje se lijepe na molare i flexibilnih lukova koji povezuju pločice, od tanke i mekane žice. Ovdje moramo reći da postoje pločice od metalne legure u boji metala kao i da postoje estetske pločice u boji zuba od keramike ili safirnog stakla. Terapija je obično bezbolna ali ponekad u ranoj fazi može se osjetiti mali bol kao odgovor organizma na strano tijelo. Ta nelagodnost uvijek prođe za nekoliko dana. Rijetki su pacijenti koji uzmu tabletu za bol. Kod komplikovanijih slučajeva uz fixnu protezu se koriste još kao dodatak takozvani hibridni aparati kao potpora za ispravljanje anomalija. Važna napomena je da pacijenti sa fiksnim protezama moraju imati jako dobru higijenu usta.

MOBILNE PROTEZE

Mobilne ortodonske proteze - obično se koriste u periodu rasta i razvoja, ređe kasnije. One se skidaju za vrijeme jela, čiste se svakodnevno i podešavaju po upustvu ljekara, misli se na okretanje šrafa. Uglavnom se nose noću ili po danu ako to ljekar preporuči.

INTERCEPTIVNA ORTODONCIJA

Interceptivna ortodoncija - interceptivna ortodoncija ima ulogu da zaustavi razvoj veoma teških anomalija.
Prevencija u ranom uzrastu može da preduhitri kasnije vađenje zuba i veće nepravilnosti. U terapeutske svrhe se korista aparati zavisno od problema.

ESTETSKI ORTODONSKI BREKETI

Estetske bravice - u novije vrijeme „ortodonski pacijenti“ su postali zahtjevni da se bravice ne vide ili da su skoro nevidljive. Zbog toga estetski breketi su najbolje rešenje za to. Na tržištu ih ima nekoliko vrsta od nekoliko različitih materijala počevši od kompozita, keramike i safirnog stakla. Također postoje i prateći estetski lukovi.
 

ISPRAVLJANJE ZUBA FOLIJAMA - CLEAR  ALIGNER 

Ispravljanje zuba folijama je alternativa ispravljanja zuba metalnim bravicama. To je ortodonski tretman koji se sastoji od estetski providnih, sekvencijalnih, komfornih folija. Set folija služi za ispravljanje zuba u prednjoj regiji tzv. estetskoj zoni, kako u gornjoj tako i u donjoj vilici.

POSTUPAK RADA

Potrebno je kod ljekara stomatologa specijaliste za ortopediju vilica napraviti konsultaciju da li je taj problem rješiv ispravljanjem clear alignerom. Nakon toga se uzima precizan otisak sa visoko kvalitetnim otisnim masama i šalje u laboratoriju gdje se pristupa softverskoj analizi datog slučaja. Nakon te softverske analize pacijent dobija informaciju o cijeni i vremenu nošenja folija. Broj folija zavisi od težine problema, broja zuba koji će biti uključeni u terapiju i načinu pomjeranja tih zuba tokom terapije.

KAKO FOLIJE ISPRAVLJAJU ZUBE?

Konstantnim nošenjem folija oko 16-18 sati dnevno, vrši se kontinuirani pritisak na zube koji dovodi do pomjeranja zuba. Folije se mijenjaju otprilike na 12- 14 dana.

DA LI JE TO ZA MENE?

Folije su dizajnirane da isprave lakše, srednje teške i neke teške situacije u estetskoj regiji. Naravno da postoje i ograničenja za mogućnost korekcija nepravilnog zagrižaja. Sve informacije vezano za to dobijate od Vašeg ljekara ortodonta.

IMA LI REZULTATA OD NOŠENJA SAMO PAR SATI DNEVNO?

Folije za ispravljanje zuba se moraju nositi 16-18 sati ako želimo pravi i uspješan rezultat ili ih skidati samo za vrijeme jela da bismo bili 100% odgovorni prema samom sebi.

MOGU LI DA JEDEM SA NJIMA?

Ne preporučuje se jesti sa folijama.

KAKO SE PERU FOLIJE?

Folije za ispravljanje zuba se peru najmanje jednom dnevno mlakom vodom, mekom četkicom za zube i pastom.

DA LI SU NEOPHODNE KONTROLE KOD MOGA ORTODONTA?

Kod lakših slučajeva kontrole gotovo da i nisu potrebne. Međutim kod težih slučajeva gdje se folije rade dvofazno i gdje se radi tzv. set-up stripovanje zuba, neophodan je dodatni rad kod ljekara specijaliste i preporučene kontrole.

KOLIKO TO KOŠTA?

Cijena tretmana ispravljanja zuba folijama se definiše nakon softverske analize u laboratoriji. Softverska analiza košta 50 evra.
Ispravljanje zuba sa folijama nije indikovano kod:

 

 • pacijenata koji imaju fiksne protetičke radove u ustima
 • kod problema sa zagrižajem u bočnoj regiji
 • kod problema sa jako rotiranim očnjacima i premolarima
 • kod nedostatka samodiscipline
 • kod korekcije prednjeg otvorenog zagrižaja 

 

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Dentalna protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Dentalna estetika

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Pedodoncija - dječija stomatologija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..