Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Novosti

Zašto je u nekim situacijama bolje raditi "sporu stomatološku terapiju" ?

Nekada se prosto može desiti da nam neki zub ne iznikne.
Takvu situaciju nazivamo hipodoncija (urođeni nedostatak zuba). I znate šta...pa nije to baš tako rijetko.

 

Detaljnije »

Potpuna bezubost? Rješenje - All on four implantati

All on four koncept razvijen je da ponudi fiksni protetski rad pacijentima s opsežnim gubitkom kosti i bezubim grebenima. Na taj način se izbjegavaju teške i dugotrajne rekonstrukcije koštanih grebena.

Detaljnije »

Šta raditi ako dođe do izbijanja zuba, mlečnog ili stalnog?

Folije za ispravljanje zuba ili alajneri su folije koje na vrlo lagan nacin i estetski prihvatljiv nacin, otklanjaju nesavrsenost zuba. Folije u modernoj  estetskoj stomatologiji  su prisutne  skoro dvije decenije i prmenjuju se  uglavnom u prednjoj  estetskoj regiji zubnog niza.

Detaljnije »

Sve što treba da znate o folijama za ispravljanje zuba

Folije za ispravljanje zuba ili alajneri su folije koje na vrlo lagan nacin i estetski prihvatljiv nacin, otklanjaju nesavrsenost zuba. Folije u modernoj  estetskoj stomatologiji  su prisutne  skoro dvije decenije i prmenjuju se  uglavnom u prednjoj  estetskoj regiji zubnog niza.

Detaljnije »

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »