Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Mi stvarno volimo tehnologiju

Koristimo najnoviju tehnologiju i dentalnu opremu sa ciljem pružanja najboljih usluga i vrhunskih rezultata našim pacijentima.

ZA RADOZNALE

Ovaj dio web stranice napravili smo za ljude koji dijele našu strast prema novim tehnologijama ili jednostavno žele znati više o tehnološkim detaljima dentalne opreme i aplikacija koje koristimo u našem svakodnevnom poslu.

  • AUTOKLAV B KLASE - VRHUNSKA STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA
  • GENDEX INTRAORALNA KAMERA
  • DISCUS DENTAL - ZOOM LAMPA ZA BELENJE ZUBA
  • SIRONA ORTOPANTOMOGRAF
  • PIEZO SURGERY APARAT
  • KVALITETNA ANESTEZIJA - 3M ESPE
  • MATERIJALI ZA PLOMBE - SCHOFFA, IVOCLAR GS, DYRACT, KERR, DENTSPLAY

Upotreba lasera u stomatologiji – Laser za meka tkiva „BIOLASE“ BIO LASE EPIC- uvođenjem Epic x lasera za rad u stomatologiji BIO LASE je postigao kvalitet aparata koji nudi više od običnog lasera za meka tkiva. BIO LASE je proširio svoje tretmane tako da terapija bola zauzima važno mjesto kao i bijeljenje zuba.

 

 

 

Kako bismo naš posao radili što kvalitetnije I vidjeli bolje, koristimo naočare i lupe poznate njemačka firme “ESCHENBACH”.

 

 

 

DIGORA OPTIME pruža jedinstveni radni proces digitalizacije retroalveolarnih snimaka pomoću IP pločica. DINAMIČKI DUO- štampanje digitalnih intraoralnih snimaka bez upotrebe hemije.

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »