Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Naš tim


Tim posvećenih, marljivih strastvenih profesionalaca i stručnjaka u različitim područjima stomatologije koji vole raditi sa ljudima i koji čine sve da Vaš osmeh bude lijep a zubi zdravi.

Dr Ilija , Dr. Dent. Med. osnivač i vlasnik klinike , specijalista oralne hirurgije i implantologije. Diplomirao je stomatologiju 1979. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Specijalizacija oralne hirurgije 1996.-1998.

DETALJNIJE »

Dr Jasna , Specijalista iz Ortopedije vilica, suvlasnik klinike Sudski vještak iz oblasti stomatologije - oblast Ortopedija vilica, imenovana je odlukom sekretarijata Sudskog savjeta na osnovu člana 10. Stav 2, Podgorica, 24. 12. 2014.

DETALJNIJE »

Dr Milan, završio privatni Stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta. Diplomirao je 2010. godine. Položio državni ispit. Na specijalizaciji je iz oralne hirurgije i implantologije.

DETALJNIJE »

Dr Ljubica završila privatni stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta. Diplomirala 2010. godine, položila državni ispit i od tada radi u privatnoj ordinaciji. Upisala specijalizaciju iz oralne hirurgije.

DETALJNIJE »

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »