Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Dr LJUBICA VESELINOVIĆ

Dr Ljubica Veselinović završila privatni stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta.

Diplomirala 2010. godine, položila državni ispit i od tada radi u privatnoj ordinaciji Veselinović.
Upisala specijalizaciju iz oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, klinika za oralnu hirurgiju.

Pohađala kurseve iz:
Confirmation of participation, Simply Smarter Implantology Event 2,Limits in the modern implantology1&2. Dr veselinovic Ljubica, participated at the Simply Smarter implantology Event 2 in BELGRAD 16.02. 2013. Course speakers: Dr ROLAND TOROK.

Srpsko Lekarsko Društvo - Sekcija za Oralnu Hirurgiju i Oralnu Implantologiju, izdaje potvrdu da je Dr Ljubica Veselinović učestvovala na simpozijumu: Oralna Hirurgija i Oralna Implantologija -„ Šta znamo, a šta treba da znamo, 22-23.11.2013. u Beogradu.

Srpsko Lekarsko Društvo - Sekcija za Oralnu hirurgiju i Oralnu Implantologiju, izdaje potvrdu da je Dr Ljubica Veselinović učestvovala na simpozijumu: Oralna Hirurgija i Oralna Implantologija - „Šta znamo a šta treba da znamo."

KONGRES ESTETSKE DENTALNE MEDICINE - ZADAR, HRVATSKA 21-23.04.2015.

Pacijenti je vole, govori i piše engleski i italijanski jezik.
 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »