Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Dr MILAN VESELINOVIĆ

Dr Milan Veselinović , završio privatni Stomatološki fakultet u Pančevu, prva generacija studenata tog privatnog fakulteta. Pre toga završio zubotehničku školu u Beogradu.

Diplomirao 2010. Godine. Položio državni ispit, i od tada radi u privatnoj ordinaciji „VESELINOVIĆ“

Završio školu Homeopatije u Beogradu 2012. godine, i prilagodio svoja znanja i vještine pacijentima koji se tretiraju homeopatskim ljekovima.

Pohađao kurseve iz:

- Confirmation of participation, Simply Smarter Implantology Event 2,limits in the modern implantology 1&2. Dr Veselinovic Milan, participated at the Simply Smarter implantology Event 2 in Belgrad 16.02.2013.Course speakers:Dr Roland Torok.

Srpsko Lekarsko Društvo-Sekcija za Oralnu Implantologiju, izdaje potvrdu da je Dr Milan Veselinović učestvovao na simpozijumu: Oralna Hirurgija i Oralna Implantologija,“ Šta znamo a šta treba da znamo, 22-23.11.2013. u Beogradu.
Srpsko Lekarsko Društvo - Sekcija za Oralnu hirurgiju i Oralnu implantologiju, izdaje potvrdu da je Dr Milan Veselinović učestvovao na simpozijumu: Oralna Hirurgija i Oralna Implantologija: “ Šta znamo a šta treba da znamo 22-23.11.14. Beograd.

Sarađuje sa Dr Shreepad Khedeka; s Imperial CLINICS, Mumbai, India - Doktor Homeopatije.

Piše i govori engleski jezik.

Adresa ordinacije u Beogradu : Vojvode Stepe 160, Beograd.
 
tel.   +381 11 630 97 77           mob. +381 64 239 25 96

e-mail: milan@drveselinovic.com

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »