Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Novosti

Šta raditi ako dođe do izbijanja zuba, mlečnog ili stalnog?

Novosti >>

Ako dođe do izbijanja zuba, najvažnija je brza reakcija. Zub je potrebno pronaći i što je brže moguće transportovati do stomatološke ustanove.

Adekvatan medijum za transport avulziranog zuba može biti fizioloski rastvor, može da posluži i mlijeko (nikako hladno ili vruće). Iako je utvrđeno da pljuvacka može da posluži za kratkotrajan transport i lako je dostupna, ne može se smatrati adekvtnim medijumom zbog prisustva oralne flore i mogucnosti slučajnoga gutanja ili aspiracije izbijenoga zuba.

Transport suvog zuba (maramica, džep, u saci i sl...) smatra se neadekvatnim.

Rastvor Dento Safe,  Save-a-tooth,  Tooth resque Box, sadrži u sebi posebno rješenje koje čuva ćelije korjena zuba živim 24h (nažalost su rijetko dostupni na mjestu povrede)

Šanse da se izbijenji zub uspješno reinplantira se povećavaju ako se zub čuva u adekvatnom mediju.

« Nazad

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »