Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Novosti

Zašto je u nekim situacijama bolje raditi "sporu stomatološku terapiju" ?

Novosti >>

Nekada se prosto može desiti da nam neki zub ne iznikne.
Takvu situaciju nazivamo hipodoncija (urođeni nedostatak zuba). I znate šta...pa nije to baš tako rijetko.
Obično se roditelji zbune kad im to saopštimo,pa uporno traže krivca što baš i nije najbolja opcija za pacjenta. Desi se da se i stariji pacjenti zbune
Najbolje je prihvatiti takvu situaciju i naći najbolje riješenje.

Riješenja...ima ih više al obično ide pitanje koliko će to da traje?

Šta je najbrže i najbolje? Cijena?

Sami znamo da famozna riječ za sve u životu pa i u stomatologiji ~PREVENCIJA~ je najoptimalnije riješenje za ovakav problem.

Potrebno je:

  • analizirati lice
  • analizirati rendgen snjimke
  • analizirati kosti
  • analizirati stanje mekih tkiva iliti desni
  • analizirati način kako grizemo,kakve navike imamo

Pacijent a i roditelj moraju biti upoznati sa svim terapijskim mogućnostima i dati saglasnost da se ista sprovede.I naravno što je najbitnije biti strpljiv i slušati naše savjete.

Evo jednog takvog primjera iz naše ordinacije, nedostatka oba donja lateralna sjekutića (dvojke u donjoj vilici). Razgovarali smo i razgovarali.
Pacjent je izabrao riješenje gdje je bila neophodna saradnja ortodonta i hirurga.

Terapija je početa nošenjem fiksnog ortodontskog aparata zbog korekcije zagrižaja i pravljenja prostora da se nedostaci nadoknade (zamaskiraju ) ugradnjom implantata.Na kraju na istim implantatima urađena je protetska nadoknada (krunica).

Naravno pitaćete nas koliko je ovo trajalo ....?

Pa trajalo je dovoljno da bi se sprovela početna zamisao.

Dal je bilo teško pacjentu?

Mislim da bi se pacjent nasmijao svojim slatkim mukama koje je tada imao al je reako "da se sav trud i naša borba a njegovo strpljenje isplatilo".

« Nazad

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »