Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

DJEČIJA STOMATOLOGIJA


Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će Vaše djijete naučiti kako održavati higijenu svojih zubića, uz igru, redovne preglede i prevenciju karijesa omogućićete svojoj djeci da rastu zdravih zuba. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece.
Glavni cilj pedodoncije je prevencija nastanka karijesa na mliječnim i prvim stalnim zubima. U prvim godinama života veliki broj djece već ima karijes na zubima, gleđ mlečnih zuba znatno je neotpornija što uz neadekvatnu oralnu higijenu dovodi do brojnih karioznih lezija. Postoji nekoliko vrlo jednostavnih pravila koje djeca mogu usvojiti u ranom uzrastu a koja mogu preventivno uticati i spriječiti nastajanje karijesa. Tu svakako spadaju svakodnevna adekvatna oralna higijena, zdrava ishrana i redovna posjeta stomatologu.

LIJEČENJE MLIJEČNIH ZUBA

 

Liječenje mliječnih zuba je izrazito važno. Mliječni zubi čuvaju mjesto trajnim zubima i usmjeravaju njihovo izbijanje, omogućavaju pravilnu funkciju žvakanja te omogućavaju adekvatni koštani razvoj. Osim toga upale mliječ zuba mogu uzrokovati mrlje i anomalije gleđi trajnih naslednika. Ako se dijete prvi put susretne sa stomatologom zbog bola i to najčešće velikog bola zbog uznapredovanog karijesa na zubu nosiće strah u sebi i u odrasloj dobi. Zato je preko potrebno već od 2 godine uzrasta dovoditi dijete na psihičku pripremu stomatološkoj ordinaciji i cjelokupnom ambijentu. A zatim na svakih 6 mjeseci ponoviti posjetu i ako za to ne postoji razlog (nema bola, nema karijesa).

FLUORIZACIJA

 

Karijes je danas najučestalija bolest savremenog čovjeka. Fluor je idealno sredstvo za prevenciju nastanka karijesa štiteći gleđ i čineći je otpornijom. Potpuno je bezbolna preventivna mjera i primjenjuje se na mliječnim i trajnim zubima sa ciljem dužeg čuvanja zdravog zubnog tkiva. Fluor smanjuje učestalost pojave karijesa i učestvuje u remineralizaciji početne kariozne lezije. U stomatološkoj ordinaciji najčešće se koristi fluor u obliku tečnosti, gela ili laka kojim se premazuju zubi.


ZALIVANJE FISURA


Zalivanje fisura je metoda kojom se udubljenja na griznim - okluzalnim površinama premazuju sa sredstvima koja u sebi sadrže fluor i i određena adhezivna sredstva. Samim tim udubljenja postaju plića i u njih ne mogu više da se talože ostaci hrane i stvara bakterijski plak. Zalivanjem fisura smanjujemo karijes rizik što je veoma vazno u ranom uzrastu mješovite denticije. Ako su roditelji saglasni i shvate značaj zaštite mliječnih zuba to se isto moze uraditi i na mliječnim molarima. Zalivanje fisura nije trajna metoda - nije plombiranje zuba, (ne pravi se rupa u zubu ) i treba je jednom godišnje kontrolisati i ako treba ponoviti.
 

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »