Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Endodoncija

Dobro endodonski saniran zub je osnov i uslov budućeg stomatološkog tretmana. Zbog toga smo u našoj stomatološkoj ustanovi posebnu pažnju usmjerili baš ka ovoj grani stomatologije.

Liječenje zuba prateći svetske standarde obavljamo NiTi mašinskim proširivačima (protejperi), mareke Densplay. Ovakav vid prosiricaka velike konicnosti i fleksibilnosti obezbeđuje idealno liječenje čak i zuba sa veoma zakrivljenim kanalima. Gutaperka poeni istog proizvođača idealno popunjavaju kanale liječenih zuba. Uslov dobrog endodonskog tretma je dobra kliničko radiografska dijagnoza. Ordinacija Veselinović posjeduje najsavremeniji vid digitalne radiografije Soredex koji sa velikom preciznošću, a uz minimalne doze zračenja omogućava brzu i komfornu dijagnostiku.

Ovako tretirani zubi predstavljaju sigurn podlogu za izradu konzervativnih nadogradnji, kao i izvanrednih kompozitnih plombi i faseta.

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »