Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija se sastoji od niza hiruških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija.

Uz primjenu današnjih modernih metoda, oralna hirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum, a kućna terapija tradicionalnim ljekovima izvrsno kontroliše eventualne bolne postoperativne simptome.

Najčešći zahvati oralne hirurgije su vađenje zuba, hiruško vađenje umnjaka i zaostalih korjena, apikotomija, postavljanje implantata, podizanje sinusa i mnogi drugi.

Cilj stomatološke klinike Veselinović je prije svega sigurnost i kvalitet pružene usluge pacijentu.

Tim vrhunskih stručnjaka, te konstantno ulaganje u kvalitet i edukaciju osoblja čine stomatološku kliniku VESELINOVIĆ jednu od najkompetentnijih klinika za implantologiju u našoj regiji.

 

ORALNO HIRUŠKI TRETMANI:

  • AUGMENTACIJA ( REGENERACIJA KOSTI)
  • PODIZANJE SINUSA - SINUS LIFT
  • VAĐENJE ZUBA
  • APIKOTOMIJA
  • GRANULOMI

 

AUGMENTACIJA (REGENERACIJA KOSTI)

Ukoliko kost nije dovoljne dimenzije za ugradnju implantata, neophodno je pristupiti augmentaciji tj. nadogradivanju i kreiranju kosti presađivanjem vlastite i / ili korišćenjem umjetne kosti. Taj se hiruški zahvat izvodi ukoliko ne postoji potrebna širina ili visina vilične kosti. Zahvat je moguće napraviti u obje vilice, ako za to postoje minimalne osnove pacijentove kosti. Zavisno od situacije, ponekad se implantati ugrađuju istovremeno kad se vrši augmentacija, dok je kod težih slučajeva neophodno najprije izvesti augmentaciju kosti, a implantate ugraditi tek nakon neophodnog vremena zarastanja.

Sa nevjerovatno brzim razvojem implantologije, danas je moguće izvesti neke zahvate o kojima se do nedavno moglo samo maštati.

 

PODIZANJE SINUSA - SINUS LIFT

Podizanje dna sinusa je hiruški zahvat kojim se nadoknađuje kost koja nedostaje u bočnom dijelu gornje vilice, što se često dogodi zbog dugogodišnjeg nedostatka zuba. Ponekad se implantati ugradnju istovremeno sa zahvatom podizanja dna sinusa, dok je kod težih slučajeva neophodno prvo izvesti zahvat, a implantate  ugraditi tek nakon neophodnog vremena zarastanja. Izvodi se u lokalnoj anesteziji što čini sam zahvat bezbolnim. Naš oralni hirurg raspolaže znanjem i vještinama o raznim tehnikama koje se primjenjuju kod ovog zahvata.

EKSTRAKCIJA ZUBA (vađenje zuba)

Do potrebe za vađenjem zuba dolazi kad je zub napadnut dubokim karijesom koji je uništio veći dio zuba, i više nije moguće „spasiti ga“. Među pacijentima vađenje zuba predstavlja stomatološki zahvat koji izaziva najviše straha. Međutim stomatolozi će uvijek dati sve od sebe da izbjegnu vađenje zuba, što ponekad ipak neće biti moguće. U takvim slučajevima naši stomatolozi pristupaju vađenju zuba uz korišćenje savremenih metoda, dakle brzo, bezbolno i efikasno.

Vađenje zuba - CPP

Kad je potrebno vaditi zub?
Zub je potrebno vaditi kad je veliki dio njegove površine napadnut dubinskim karijesom i nije moguće liječiti ga.

Često se dogodi da kad se zanemaruju bolesti zuba dođe do infekcije koja se proširi do vrha korijena zuba i do obližnje kosti, i u tom slučaju je potrebno vaditi zub. Dakle, kad dođe do upale zuba ona predstavlja upalno žarište u organizmu pacijenta te mikroorganizmi iz zuba mogu doći i do drugih organa i uzrokovati njihovu upalu. Dođe li do upale, rješenje je vađenje zuba.

Da li je postupak bolan?
U svim slučajevima vađenja zuba primjenjuje se lokalna anestezija koja uklanja bolove.

Koja je procedura vađenja zuba?
Prvo se obavi pregled, snimanje zuba, tek nakon toga se donosi odluka.

Koliko traje oporavak?
Nakon jednostavnog vađenja zuba pacijent može odmah nastaviti sa svojim svakodnevnim aktivnostima, međutim potrebno je izbjegavati veće fizičke napore i izloženost suncu.

Post -operativna njega nakon vađenja zuba
Savjetuje se držati gazu između zuba sat-dva kako bi se zaustavilo krvarenje, čak i hladne obloge spolja na obraz da se zaustavi krvarenje i preduhitri eventualni otok. Također se savjetuje da se usta ne ispiraju sat-dva nakon vađenja. Zube prati normalno, jedino izbjegnuti zonu gdje je vađen zub. Jesti normalno kada prođe utrnulost od anestezije.

APIKOTOMIJA

Apikotomija je hiruški zahvat koji se primjenjuje kad nije moguće liječiti zub i okolno tkivo korjena zuba koji ima apikalnu leziju te se pristupa uklanjanju vrha korijena zuba. Postupak se najčešće izvodi u slučaju patoloških prokjena- granuloma ili ciste. Granulom ili granulomsko periapikalna upala je oblik hronične infekcije. Prisutna je uglavnom na vrhu korijena i posljedica je upale i izumiranja živca zuba što je najčešće rezultat dubokog karijesa ili traumatske povrede.

Apikotomija - cpp

Što je apikotomija?
Hiruško uklanjanje vrha korijena zuba i prisutnog patoloskog procesa, granuloma ili ciste.

U kojem slucaju je potrebna hiruska intervencija ?
Hiruškom zahvatu apikotomije se pristupa za tretiranje komplikacija zuba sa nekrotičnom pulpom: upale i granulomi, ali samo ukoliko ne postoji mogućnost revitalizacije zuba.

Koliko traje hiruški zahvat apikotomije?
Trajanje intervencije je obično između 20 i 60 minuta, u čemu značajnu ulogu ima pozicija zuba i složenost strukture njegovih korijena.

Koje su faze zahvata?
Zahvat je vrlo jednostavan, a sastoji se od malog reza na sluzokoži koja se odmakne od kosti da bi se prikazala kost. Zatim se napravi otvor u kosti, te se korijen i patološki proces vide. Slijedi uklanjanje vrha korijena zuba i patološkog procesa nakon čega se puni korijenski kanal zuba i vraća se gingivalni režanj. Na kraju se pristupa šivanju rane.

Da li je zahvat bolan?
Ne zahvat je potpuno bezbolan, budući da se radi pod lokalnom anestezijom.

Postoje li neki rizici kod zahvata?
Najveći rizik je da zahvat ne uspije te se mora vaditi zub. Apikotomija je uglavnom trajno riješenje.

Kad se pacijent može vratiti na svoje radno mjesto?
Pacijent se može vratiti na svoje radno mjesto, ako je u kancelariji, nekoliko sati nakon intervencije. Inače bolje je biti kući dva dana i držati hladne obloge spolja i piti preporučenu terapiju. Ako su u pitanju veći granulomi, a radno mjesto izloženo vjetru i promjeni temperature bolje je ostati kuci i do tri dana.
 

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »