Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Ortodoncija

 


 

 

Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatoloska grana koja se bavi dijagnostikom i lijecenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod djece i odraslih.
Ortodonska terapija podrazumijeva upotrebu razlicitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvodeci blagu silu postavljaju zube i vilice u pravilan polozaj.

Pokretni plocasti aparati-mobilne proteze

Pokretni aparati poznati kao dijecije proteze koriste se u ranom uzrastu dijece, pa i kasnije kada su izrasli svi zubi. Mogu biti izradjeni u razlicitim bojama i mogu imati razlicite zicane elemente kao i srafove u zavisnosti od dijagnoze i problema koji se zeli rijesiti. Pokretni aparati se koriste i kao cuvari postignute terapije fiksnom protezom.

Fiksne ortodonske proteze

U fiksnim ortodonskim aparatima postize se pravilan medjusobni odnos vilica, uspostavlja se optimalan oblik zubnih nizova kao idealan raspored i polozaj zuba u njima-poravnjanje zuba. Fiksni aparati razlikujemo prema materijalu od koga su napravljeni:

1. metalne bravice,
2. estetske bravice-one koje mi primjenjujemo su potpuno transparentne bravice od safirnog stakla, mnogi pacijenti zele da njihov aparat ne bude vidljiv na zubima, sto im ova vrsta bravica omogucava i daje samopouzdanje da se osmijehuju i u toku terapije)
3. samoligirajuce bravice - visoko tehnoloski unaprijedjene metalne ili estetske bravice koje smanjuju trenje i stvaraju blage sile. Sa ovim sistemom bravica: terapija krace traje, komforna je za pacijenta, smanjuje se potreba za vadjenjem zuba, lakes je odrzavanje oralne higijene, kontrolni pregledi krace traju, I kontrole se zakazuju u vecim vremenskim intervalima.
4. lingvalne bravice - to je poseban sistem bravica koje se lijepe sa unutrasnje strane zuba, tako da se prilikom osmijeha ne vidi da ih pacijent ima na zubima.

Ispravljanje zuba folijama – CLEAR ALIGNER

Ispravljanje zuba folijama je alternativa ispravljanja zuba metalnim bravicama . To je ortodontski tretman koji se sastoji od estetskih providnih komfornih folija. Set folija sluzi za ispravljanje zuba u prednjoj regiji tzv. Estetskoj zoni, kako u gornjoj tako I u donjoj vilici.

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »