Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Parodontologija

ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA

 

Put do savršenog osmijeha veoma je povezan sa sveobuhvatnim zdravljem desni. To je savremeni aspekt stomatologije koji se u novijoj eri stomatologije izdvaja kao „Pink Esthetics“. Takođe zdravlje desni značajno utiče na očuvanje zuba i njihovu dugovječnost.

Parodontologija je oblast koja se bavi zdravljem potpornog aparata zuba i mekih tkiva usne duplje.

Terapija oboljelog parodoncijuma može biti kauzalna i hirurška.

 

KAUZALNA PARODONTOLOSKA TERAPIJA:

 • uklanjanje čvrstih i mekih zubnih naslaga (ultrazvukom i ručnim instrumentima)
 • obuku u održavanju adekvatne oralne higijene i kontrolu dentalnog plaka
 • obradu parodontalnih džepova
 • uspostavljanje adekvatnih okluzo - artikulacionih odnosa zuba
 • sanaciju karioznih lezija
 • ortodonsko liječenje
 • liječenje nekih opštih oboljenja

HIRURŠKA TERAPIJA:

 • gingivektomiju i gingivoplastiku
 • modifikovanu režanj operaciju po Widmanu
 • mukogingivalne hirurške zahvate (frenektomija, apikalno pomjereni režanj,  širenje zone pripojne gingive i produbljivanje vestibuluma)

U okviru urgentnih stanja na potpornom aparatu zuba primjenjuju se adekvatne urgentne terapijske mere koje obuhvataju drenažu paropdontalnih abscesa i primjenu odgovarajućih antibiotika.

Oralna medicina je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem oboljenja usana, jezika i ostalih djelova oralne sluzokože.

NAJČEŠĆA OBOLJENJA KOJA SE JAVLJAJU NA SLUZOKOŽI USNE DUPLJE SU:

 • heilitis
 • glositis
 • lingua nigra
 • papilitis
 • lingua geografika
 • virusni stomatiti (Herpeticni stomatitis -herpangina, herpex simplex)
 • oralna kandidijaza
 • afte (rekurentne oralne ulceracije)
 • alergijske manifestacije
 • sindrom pečenja i žarenja sluzokože usne duplje
 • lihen planus
 • kserostomija
 • sjegrenov sindrom


Promjene na sluzokoži usne duplje mogu biti posljedica infekcije (virusne, bakterijske i gljivične), mehaničkih, hemijskih, termičkih i radijacijskih oštećenja, alergijskih reakcija, neželjenih dejstava ljekova, poremećaj imuniteta i opštih bolesti (kožnih bolesti, dijabeta, krvnih bolesti, neuroloških i dr).

 ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

1. Zašto mi krvare desni?
Desni krvare kao posledica zapaljenja. Zapaljenje desni nastaje kao posledica neadekvatne higijene i prisustva velike količine čvrstih i mekih naslaga na zubima. Krvarenje desni je alarm da posjetite stomatologa.

2. Zato mi se klate zubi?
Zubi se najčešće klate zbog zapaljenja i gubitka vilične kosti koji su posledica parodontopatije.

3. Zato mi se povlače desni?
Postoji više faktora koji utiču na povlačenje desni (prisustvo zubnog kamenca, posledica zapaljenja desni, mukogingivalnih anomalija i dr...)

4. Zašto me bole na hladno vratovi zuba?
Zubi mogu da bole na hladno između ostalog zbog povlačenja desni kada  cement zuba ostaje ogoljen, a on pokazuje izuzetnu osjetljivost na hladno.

5. Zašto imam neprijatan zadah iz usta?
Prisustvo parodontalnih džepova najčešće dovodi do neprijatnog zadaha usled akumulacije bakterije i njihovih produkata u prostor oko zuba. Parodontalni džepovi su najvažniji znak parodontopatije. Mogu nastati i kao posledica neadekvatnih kontakata između plombi ili neadekvatnog protetskog rada.

 

PARODONTALNI TRETMANI

Uklanjanje zubnog kamenca

5 razloga za uklanjanje zubnog kamenca:

1. Rješavanje problema lošeg mirisa iz usta - uklanjanjem zubnog kamenca, ostavićete iza sebe loš izgled vaših zuba, ali također i bakterije koje uzrokuju loš zadah.
2. Očuvanje dobrog oralnog zdravlja - za vrijeme svake vaše posjete zubaru, treba izbjeći grešku, da se ne potkrade ili ne vidi neki upalni proces ili karijes.
3. Uklanjanjem zubnog kamenca buduće napredovanje bolesti gingive može biti zaustavljeno.
4. Prevencija paradontoze.
5. Posjedovanje lijepog osmjeha – često konzumiranje obojenih pića, pušenje ostavlja pigment na zubima. Uklanjanjem kamenca ili poliranjem zuba vaš osmjeh postaje neodoljiv.

PARADONTOLOGIJA - IMPLANTOLOGIJA - NOVA METODA LIJEČENJA MEKIH TKIVA STOMATOLOŠKE USTANOVE VESELINOVIĆ  ENDORET-PRGF

Platelet rich plazma terapija je nova metoda liječenja koja se primjenjuje za brze zarastanje rana kod oralno hirurških zahvata parodontoloske hirurgije i implantoloske hirurgije.

ENDORET-PRGF

Primjene:  Implantologija, Oralna hirurgija, Parodontologija i Estetska medicina.

4 BIOKOMPATIBILNE FORMULACIJE:
 

 • -PRGF (R) ENDORET (R) SUPERNATANT: koristi se za infiltracije direktno u alveolu ili na kost za stimulaciju narastanja ćelija.
 • -TEČNI PRGF (R) ENDORET (R): koristi se za infiltracije u dermatologiji i sportskoj medicini te u stomatologiji za umakanje implantata radi bolje oseointegracije.
 • -UGRUSAK PRGF (R)-ENDORETA (R): koristi se za popunjavanje defekata i regeneraciju, može se miješati sa autolognom ili vještačkom kosti.
 • -FIBRINSKA MEMBRANA: zbog svojih hemostatičnih svojstava najbolji je materijal za prekrivanje defekata i podsticanje epitelizacije, a može ostati eksponirana.


Istraživanje dentalne i oralne hirurgije često uključuje materijale i postupke koji su sposobni za poboljšanje kliničkih rezultata u smislu postotka uspješnosti. Cilj ovog istraživanja bio je pronaći tretman, pristup koji bi mogao smanjiti krvarenje, podsticati kvalitetnu regeneraciju kosti i mekoga tkiva, brzo ozdravljenje upotrebom sredstva koje je jednostavno za korišćenje, na skromnoj cijeni.

Plazma obogaćena matičnim ćelijama (PRP) je novi pristup za regeneraciju tkiva. To se naširoko koristi u različitim hiruškim područjima, uključujući i hirurgiju glave i vrata, otorinolaringologiju, kardio-vaskularnu hirurgiju i maksilo-facijalnu hirurgiju. Obično PRP se koristi u gel formulaciji koja je formirana miješanjem PRP (nastale centrifugiranjem sopstvene krvi) i trombina i kalcijum-hlorida. PRP gel sadrži viskoku koncentraciju trombocita i fibrinogena.

Tokom zarastanja rana, trombociti će među prvim ćelijama da odgovore na rane, što je važno za pokretanje toga postupka. Trombociti čine bogat izvor važnih faktora rasta.

Nedavno, PRP je postao vrijedan dodatak za promociju ozdravljenja u mnogim postupcima dentalne i oralne hirurgije. U takvim postupcima prirodna ljepivost PRP-a , omogućava lakše rukovanje graft materijala - lijepljenje vještačke kosti, sa više predvidive hlap adaptacije i hemostaze – zaustavljanje krvarenja i predvidljivi pečat na ranu nego što je to slučaj sa primarnim zarastanjem same rane.


 

 

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »