Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Rendgen kabinet

RENDGEN   DIAGNOSTIKA – RADIOLOGIJA 

Omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture.
Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja.
ORTOPANTOMOGRAM (Ortopan) rendgenski  snimci  prikazuju široku sliku vilica, zuba, viličnog sinusa, nosa i temporomandibularnih (viličnih) zglobova. Ovi rendgen zraci ne nalaze sve šupljine, ali ukazuju na probleme kao što su impaktirani zubi, abnormalnosti kostiju, ciste zuba i vilica, čvrste izrasline kosti (tumori) infekcije i prelomi zuba, prelomi korjena zuba i prelomi vilica.

Dentalni  rendgenski   snimci  pokazuju cijeli zub, od krune do kraja korijena i kost koja okružujezub. Ovi rendgen zraci se koriste za pronalaženje stomatoloških problema ispod linije desni ili u vilici, kao što su impaktirani zubi, apscesi, ciste, tumori kostiju i promjene vezane za neke bolesti.

Intra oralna kamera je optički uređaj koji na licu mjesta daje uvid u pacijentovo stanje u ustima. Zgodna je za prikaz naslaga kamenca u ustima pacijenta, karijesa na zubima kao i novog karijesa pored stare plombe kao i za prikaz neadekvatne krunice ili mosta. Neke promjene zubnog mesa se mogu dati na uvid pacijentu da sam vidi upalni proces tj. nabubrelo zubno meso i samim tim na vrijeme počne da rešava tekući problem.

Naša ordinacija ima Rendgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

 

DIGITALNA RETRO-ALVEOLARNA RADIOGRAFIJA

Digora Optime- pruža jedinstveni radni proces digitalizacije retroalveolarnih snimaka pomoću IP pločica. Pločice pružaju potpunu komfornost kao kod upotrebe filma, digitalni snimci vidljivi u nekoliko sekundi. Pločice su tanke, savitljive bez kabla sa 100% aktivne površine, neuporediv komfor pacijenta.
Mogućnost štampanja snimka na film korišćenjem specijalnog štampača.
Dinamički duo - štampanje digitalnih intraoralnih snimaka bez upotrebe hemije.


 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »