Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Terapija mekih tkiva laserom

Laserima je moguće vrlo uspješno modelirati meka tkiva, sa njima se postižu najprecizniji rezovi mekih tkiva i nježan rad.
Laser za meka tkiva je pogodan za brojne intervencije u oralnoj hirurgiji, endodonciji, prilikom tretiranja bakterijskih infekcija i kao podrška u parodontologiji:

 • Svi tipovi rezova
 • Biopsije
 • Implanti - ekspozicije (otkrivanje implantaa)
 • Pomoćna periimplantska terapija
 • Pomoćna parodontoloska terapija
 • Bijeljenje zuba
 • Liječenje afti, herpesa, itd…

 
Prednosti koje će osjetiti  naši pacijenti :

 • Bezbolan, prijatan tretman sa laserom
 • U odnosu na konvencionalne intervencije okolno tkivo je značajno manje oštećeno.
 • Manje krvarenje
 • Efikasna zaštita od infekcije
 • Brz proces zarastanja
 • Mali post- operativni bol ili otok

 

 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »