Veselinovic

Prijatelj
Vašeg
osmijeha!

Za pacijente

PRIMJERI OBAVLJENIH RADOVA

ORTODONCIJA

Aparat za distalizaciju- pomjeranje molara unazad, koristi se pendulum

Širenje gornje vilice i izvlačenje donje vilice

Izvlačenje lijevog centralnog sekutića kod desetogodišnje djevojčice je bila delikatna ortodonska procedura. Pacijent je dao sve od sebe uz pomoć roditelja, a i mi smo se potrudili da dođemo do željenog cilja, da se zub spusti u normalnu okluzalnu ravan. Ona sada čeka punoljetsvo da napravi definitivne estetske krunice.

h
h
i
i
m
m
n
n

Čuvar prostora, dječak 9 godina - Ovaj dječak je prerano izgubio drugi mlječni molar koji je bio natkriven prvim stalnim molarom i nije mogao da izraste. Iz tog razloga je napravljen segmentni fiksni aparat sa federom. Taj feder je napravio prostor za izrastanje drugog stalnog premolara.

01
01
02
02
03
03
04
04

Primer iz naše prakse kako smo za tri meseca poravnali oba centralna sekutića kod devojčice od 10 godina, koja je htela da sarađuje. Plan je bio da se spoje i dvojke sa jedinicama, tj. lateralni sekutići i sva četiri zuba sa palatinalne strane povežu sa fiksnim žičanim retejnorom. Nakon toga se skida fiksni aparat i čeka se dalje smena zuba.

01
01
02
02

Mladi​ć​ star 19 godina, sa obostrano ukr​š​tenim zagrizom. ​U​ frontalnom dijelu otvoren zagri​ž​aj. Primijenjen je aparat za brzo ​š​irenje nepca xyrax.

1
1
2
2
3
3
4
4

 

ORALNA HIRURGIJA

Djevojčica 12 godina sa imaktiranim donjim očnjakom sa ljeve strane. Zub je operativno izvađen.

01
01
02
02
03
03
04
04

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Gornja vilica obe jedinice estetski nadograđene.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05

 

PROTETIKA

Implantologija - Primer iz prakse - Kompletna rekonstrukcija gornje i donje vilice sa implantatima. Pacijent nije imao svojih zuba ni u gornjoj ni u donjoj vilici, a želeo je da ima fiksni rad u obe vilice. Osam implantata je implantirano u gornjoj vilici i devet implantata u donjoj vilici. Nakon toga se pristupilo kompletnoj fiksnoj rekonstrukciji. Nadograđeni su implantati sa cirkularnim metalokeramičkim mostom u obe vilice.

1
1
2
2
3
3
4
4
7
7

 

Primer rada u našoj ordinaciji - Kompletna rekonstrukcija donje i gornje vilice. U prednjoj regiji gornje vilice iz estetskih razloga urađeno je šest pojedinačnih bezmetalnih krunica (alumina-oksid), a u bočnoj regiji su urađena dva metalo-keramička mosta. U donjoj vilici je takođe iz estetskih razloga u prednjoj regiji urađeno šest pojedinačnih bezmetalnih krunica, a u bočnoj regiji metalo-keramički mostovi. 

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07

 

Primer kombinovanog rada iz naše prakse - U gornjoj vilici su implantirana dva implantata, zatim je u dogovoru sa doktorom pacijent prihvatio, zbog zatvaranja prostora, rješenje izrade metalo-keramičkog mosta sa skeletiranom protezom sa kopčama.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09

 

MALI RJEčNIK POJMOVA I TERMINA U STOMATOLOGIJI

 

Ovaj rječnik smo pripremili u želji da lakše pratite pojmove i termine koje upotrebljavamo na našim web stranicama, na našim ponudama i računima.

 • BIJELA PLOMBA = KOMPOZIT/ KOMPOZITNI ISPUN
 • CRNA (SIVA, SREBRNA PLOMBA) = AMALGAM / AMALGAMSKI ISPUN
 • DONJA VILICA= MANDIBULA
 • GORNJA VILICA= MAKSILA
 • INJEKCIJA = LOKALNA ANESTEZIJA
 • NAVLAKA = KRUNICA
 • OTROV U ZUB = LIJEK KOJI SE POSTAVLJA U ZUB DA BI UMRTVIO PULPU
 • PARODONTOZA = PARODONTITIS, PARODONTALNA BOLEST
 • PLOMBA = ISPUN
 • PORCULAN ( PORCULANSKI ZUB ) = KERAMIKA ( KERAMICKI ZUB )
 • PREMA JEZIKU = LINGVALNO
 • PREMA NEPCU = PALATINALNO
 • PREMA OBRAZU = BUKALNO
 • PREMA USNI = LABIJALNO
 • STIFT = NADOGRADNJA( MOŽE BITI METALNA, BIJELA - FIBERGLAS KOCIC )
 • VAĐENJE ŽIVCA = LIJEČENJE KANALA KORIJENA (ENDODONTSKI ZAHVAT )
 • ZUBNO MESO, DESNI = GINGIVA
 • ŽIVAC ZUBA = ZUBNA PULPA


   *DOGOVORITE TERMIN :  OBRAZAC ZA DOGOVOR PUTEM E MAILA. 
  
 

GARANCIJA KVALITETA  ZA PACIJENTE

Sve intervencije i usluge se precizno kontrolišu od strane ljekara praktičara, ali u slučaju ljudske pogreške od strane našeg osoblja, Stomatološka klinika  Veselinović  će učiniti intervenciju i otkloniti greške bez dodatne nadoknade, naravno.
Takođe, u slučaju grešaka materijala ili proizvoda, pacijent će dobiti nove (krunice, implante i sl.) bez dodatne nadoknade.
 

Rendgen kabinet

Rendgen dijagnostika omogućuje opštu provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Navedeno predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja. NaŠa ordinacija ima rentgen kabinet sa propisanom i od Ministarstva zdravlja Crne Gore kontrolisanom opremom.

Stomatološka protetika

Moderna protetika potrudila se da riješi problem estetike zuba bez njihovog brušenja, ukoliko postoji adekvatna indikacija. Radi se o luminirima, kompozitnim ljuspicama sa primjesama keramike koji se lijepe na netaknutu površinu zuba i ne oštećuju ih.

Estetska stomatologija

Ordinacijsko izbeljivanje zuba - u našoj ordinaciji se radi ZOOM tehnologijom upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2). Vrijeme trajanja tretmana je 60 minuta u ordinaciji Veselinović.

Dečija i preventivna stomatologija - Pedodoncija

Omogućite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru naši doktori će naučiti Vaše djijete kako održavati higijenu zubića. Pedodoncija ili dječja stomatologija predstavlja dio stomatologije koji se bavi liječenjem zuba kod djece..

DOGOVORITE  TERMIN »